ในขณะที่เรากำลังร่วมเพศกัน เธอก็กดโทรศัพท์ต่อไป

คุณอาจชอบ?